Výhody - inovácie

Buďte lídrom

Inovácia je základom sortimentu výrobkov Solupak, naše výrobky nielenže znižujú množstvo odpadu, čo je v súčasnosti naliehavý problém, ale prinášajú aj pozitívnu zmenu bez zvyšovania nákladov.

Náš vlastný tím dizajnérov a baliacich pracovníkov vyvinul náš sortiment výrobkov podľa systému farebného označovania Britského inštitútu pre čistiace prostriedky (BICSc), ako je znázornené na obrázku.

Obrázkové príručky a etikety na fľašiach zdôrazňujú 4-krokový postup a farebné označenie, aby sa zabezpečilo správne použitie. Pomáhajú tiež všetkým používateľom, ktorí majú jazykové problémy alebo problémy s učením. Rozpúšťacie vrecúška sfarbujú vodu, takže je okamžite zrejmé, kde sa má fľaša so spúšťacím sprejom použiť, a zabraňuje sa tak možnej krížovej kontaminácii.